เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ

จำนวนที่นั่ง ไม่มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

10  ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

0  ชิ้น

จำนวนที่นั่ง มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

10  ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

10  ชิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

ราคาเดียว ทุกเมืองทั่วญี่ปุ่น

จากราคา 75,000  –  80,000  เยน

ลดเหลือ  65,000   เยน

เงื่อนไขการให้บริการเช่ารถ พร้อมคนขับ เพิ่มเติม

   >>> ระยะทางในการวิ่งรถ ไม่เกินวันละ 350 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็น  สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ  สถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก เป็นต้น

    >>> เวลาในการใช้รถ ไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 10:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

      >>>เวลาหยุดให้บริการคือ  21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 350 กิโลเมตร ระยะเวลาในการใช้รถจะไม่ถึง 12 ชั่วโมงก็ตาม การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ (ยกเว้น วันที่ต้องส่งกลับสนามบิน ได้ไม่เกิน 23:30 น.)

หมายเหตุ : การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากจนเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป และหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาจจะทำให้ลดน้อยลงไปด้วย

รายละเอียดรถต่างๆ คลิ๊กรูป
ราคานี้ !  เฉพาะเดือน สิงหาคม – กันยายน
เช่ารถญี่ปุ่น
Alphard หรือ Vellfire ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

75,000 

                       ลดเหลือ  65,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Toyota Grand Cabin ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

75,000 

                        ลดเหลือ  65,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น
Toyota Commuter ที่นั่งสูงสุด 14 ที่นั่ง

85,000 

                        ลดเหลือ 70,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

130,000 

                        ลดเหลือ 110,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

150,000 

                         ลดเหลือ 130,000 เยน


เสียงจากลูกค้า