เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ

จำนวนที่นั่ง ไม่มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

18  ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

0  ชิ้น

จำนวนที่นั่ง มีสัมภาระ

จำนวนที่นั่งสูงสุด

16  ที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

16  ชิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

ราคาตามแต่ล่ะเขต ตามโปรแกรมแต่ล่ะวัน
  • รับ-ส่งสนามบิน เริ่มต้น ~ 70,000 เยน/รอบ

  • โตเกียว  ชิบะ คะนะกะวะ วันละ     120,000 เยน  

  • ฟุจิ ฮะโกะเนะ โกเท็มบะ นิกโก วันละ   120,000 เยน    (ใช้บริการ 2 วันขึ้นไปลดเหลือวันล่ะ  115,000 เยน )


  • โอชาก้า นารา เกียวโต วันละ     120,000 เยน


  • นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า โตยาม่า วันละ 120,000 เยน   ( *หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป )


  • เกาะคิวซุ ฟุกุโอกะ  นางาซากิ  คุมาโมโตะ  ซากะ วันละ     120,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป )   


  • ฮอกไกโด วันละ     130,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) 


  • ภูมิภาคโทโฮะกุ  ฟุกุชิมะ ยะมะกะตะ มิยะกิ อิวะเตะ อะโอโมริ  วันละ     130,000 เยน  (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) 


  • เกาะชิโกกุ  โทคุชิมะ คากาวะ โคจิ เอฮิเมะ  วันละ     120,000 เยน    (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) และหาก (ใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ลดเหลือวันละ  115,000 เยน )


  • ภูมิภาคชูโงกุ ฮิโรชิมะ โอกายามะ ชิมาเนะ ทตโทริ และยามากุจิ วันล่ะ     120,000 เยน    (*หมายเหตุ บริการตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ) และหาก (ใช้บริการตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ลดเหลือวันล่ะ  115,000 เยน )

เงื่อนไขการให้บริการเช่ารถ พร้อมคนขับ เพิ่มเติม

   >>> ระยะทางในการวิ่งรถ ไม่เกินวันละ 350 กิโลเมตร โดยนับระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลาย ซึ่งอาจจะเป็น  สนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ  สถานที่ท่องเที่ยว และที่พัก เป็นต้น

    >>> เวลาในการใช้รถ ไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง นับจากเวลานัดหมาย เช่นนัด 08:00 น. แต่ออกรถในเวลา 10:00 น. บริการก็จะสิ้นสุดลง 20:00 น. กรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดหมายเดิม

      >>>เวลาหยุดให้บริการคือ  21:00 น. แม้การใช้รถจะไม่ถึง 350 กิโลเมตร ระยะเวลาในการใช้รถจะไม่ถึง 12 ชั่วโมงก็ตาม การให้บริการก็จะสิ้นสุดลง ทั้งนี้เพื่อให้คนขับได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ (ยกเว้น วันที่ต้องส่งกลับสนามบิน ได้ไม่เกิน 23:30 น.)

หมายเหตุ : การจำกัดระยะทางและเวลาให้บริการในแต่ละวันไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าและพนักงานขับเหนื่อยล้ากับการเดินทางมากจนเกินไป โดยเฉพาะพนักงานขับรถจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าในวันถัดไป และหากในแต่ละวันนั่งรถระยะทางไกลโอกาสในการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ อาจจะทำให้ลดน้อยลงไปด้วย

รายละเอียดรถต่างๆ คลิ๊กรูป
เช่ารถญี่ปุ่น
Alphard หรือ Vellfire ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง
เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Toyota Grand Cabin ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง
เช่ารถญี่ปุ่น
Toyota Commuter ที่นั่งสูงสุด 14 ที่นั่ง
เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง
เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง
เสียงจากลูกค้า