ด่วน !!! โปรโมชั่น
ราคานี้ !  เฉพาะเดือน สิงหาคม – กันยายน
เช่ารถญี่ปุ่น
Alphard หรือ Vellfire ที่นั่งสูงสุด 6 ที่นั่ง

75,000 

                       ลดเหลือ  65,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Toyota Grand Cabin ที่นั่งสูงสุด 10 ที่นั่ง

75,000 

                        ลดเหลือ  65,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น
Toyota Commuter ที่นั่งสูงสุด 14 ที่นั่ง

85,000 

                        ลดเหลือ 70,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
Micro Bus ที่นั่งสูงสุด 18 ที่นั่ง

130,000 

                        ลดเหลือ 110,000 เยน


เช่ารถญี่ปุ่น พร้อมคนขับ
BUS ที่นั่งสูงสุด 27 ที่นั่ง

150,000 

                         ลดเหลือ 130,000 เยน